Pin mặt trời LONGi LR4-72HPH 420-440M

LONGi LR4-72HPH 420-440M

Mã sản phẩm: LR4-72HPH

Module: Hi-MO 4m
Công nghệ Mono PERC, Half-cut
Công suất: 435w
Bảo hành sản phẩm: 10 năm
Bảo hành hiệu suất: 25 năm

 

 

 

 

 

 

Add your comment