Điện Mặt Trời Áp Mái 10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

 Quang Minh Solar – Hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

Với tiền điện hàng tháng trung bình khoảng 3 triệu đồng,Sau khi được nhân viên cty tư vấn, anh quyết định đầu tư ngay hệ thống điện mặt trời 10kwp phù hợp với diện tích mái nhà đang có,khi đưa vào vận hành hệ thống điện này tiết kiệm hằng tháng khoảng 2 triệu đồng có nguồn thu nhập hàng tháng khoản 1 triệu đồng từ việc bán điện dư cho evn

  • Vốn đầu tư hệ thống điện mặt trời ban đầu: 170 -200 triệu
  • Thời gian hoàn vốn:5-6 năm

Bảo hành hệ thống điện mặt trời

  • Pin: 10 năm chính hãng
  • Bộ hòa lưới: 5 năm chính hãng

Cấu hình hệ thống:

  • Pin vsun 370w: 28 tấm
  • Hòa lưới growatt: 2 Bộ 5 kw
  • Một số phụ kiện chuyên dụng
10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

Sản lượng điện mặt trời sinh ra hàng tháng

 

 

Thi công hệ áp mái10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

Thi công hệ áp mái10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

 

10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

 

Biến tần 10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

Biến tần 10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

 

Hoàn thành điện mặt trời áp mái10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

Hoàn thành điện mặt trời áp mái10 Kwp Chùa Hưng Phước Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add your comment